Rosenbeck Produktion      |     CVR 35 0909 32      |     Tlf. 20 72 02 92      |      post@rosenbeckproduktion.dk

Processer og arbejdsmiljø

I mit arbejde som proceskonsulent bestræber jeg mig på at udøve lydhørhed, tilstedeværelse og begejstring. Jeg arbejder med en anerkendende tilgang til mennesker og faggrupper og respekt for den enkelte. Mit fokus ligger på det relationelle, dialogen og kompleksiteten i vores omgang med hinanden i vores arbejdsliv.

 

FORUMTEATER SOM REDSKAB


 Mit primære redskab som konsulent er forumteater. Jeg har arbejdet med forumteater siden 2003, både som skuespiller og som joker/facilitator.
 
 Forumteater er et samspil mellem teatrets metoder og psykologiske teorier om læring og relationer. Det er en interaktiv form, som giver deltagerne ny viden og læring gennem deltagelse. Metoden stiller skarpt på hverdagens dilemmaer og vores egen medansvarlighed til at komme videre.

 

Jeg tog diplomuddannelsen i Kunst og Kulturledelse i 2012 (Odsherred Teaterskole/University College Sjælland) Denne uddannelse har inspireret mig meget til at gå ind i processer om forandring og ledelse.

 

I 2014 forestod jeg forumteaterdelen på 25 seminarer for Rigspolitiet under implementeringen af Leadership Pipeline for alle ledelsesniveauer hos Politiet og Anklagemyndigheden.

Mine samarbejdspartnere er udover Rigspolitiet, Dacapo.as, Implement Consulting Group og Finanstilsynet.

 

COACHING

Jeg tilbyder coaching med en systemiske og anerkendende tilgang.